»حدیث روز
ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.علی علیه السلام
کتاب انسان و بازگشت

کتاب انسان و بازگشت

کتاب انسان و بازگشت به قلم سید داوود مطهری

همه به ســوی پــروردگار خود در حرکتیم. این حقیقتی ثابت برای همــه انسانهاســت، حقیقتی گریزناپذیر که مرحله به مرحله آن را باید طی کرد. برای سعادت و حیات
ابدی خود چه برنامه ای داریم؟ آیا ُ در این حرکت رو به سوی خدا داریم، یا حب دنیا در نظر ما جلوه گر شده و جهت حرکت ما را به سمت خود تغییر داده. تا آن جایی که آن را تکذیب میکنیم و یا پشــت به مقصد اصلی خود داریم. آیا وقت آن نرسیده که به عنوان یک فرد مســلمان به سخن حق تعالی ایمان آوریم و اینُ حقیقت مهم را در قلــب و ذهن خود بیدار کنیم و برای آن روز فکر و اندیشه ای داشته باشیم؟ آیا ما نیز باید مانند کافــران و منافقان تکذیب کننــده، جهت بهره مندی از لذت های زودگذر و فانی دنیا از یاد آن روز غافل باشیم و در حسرت و پشیمانی تا ابد گرفتار شویم.

 

برای خواندن فایل pdf این کتاب می توانید از طریق دانلود فایل زیر اقدام کنید .

کتاب انسان و بازگشت

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “کتاب انسان و بازگشت”

قالب وردپرس